ZENG SIQIN

VIRUS PLANET no.5- no.7,  2019

90*90(cm)

Yuzen Dyeing, silk

VIRUS PLANET no.5

VIRUS PLANET no.7

VIRUS PLANET no.6