ZENG SIQIN

VIRUS PLANET no.9,  2020

130*130(cm)

Yuzen Dyeing, silk