ZENG SIQIN

VIRUS PLANET no.8,  2020

130*130(cm)

Yuzen Dyeing, silk