ZENG SIQIN

VIRUS PLANET no.4,  2020

130*130(cm)

Yuzen Dyeing, silk